תנאי מכירה כלליים

logo_partenaire

תנאי מכירה כלליים

תנאי מכירה כלליים

תנאים כלליים אלה מגדירים את תנאי המכירה והשירות הניתנים ללקוחותינו על ידי צוות PSC.

הלקוח מצהיר כי עם תיקון המכשיר על ידי PSC או בהסכמה להצעת מחיר ובקבלת חשבוניות על שירות שניתן לו, הוא מסכים לתנאים הכלליים המפורטים להלן. כל חריגה מתנאים אלה שתובא לידיעת PSC בכל אמצעי שהוא, לא יהיה בה משום טענה כלשהי כנגד PSC, אלא אם PSC נתנה את הסכמתה הפורמלית לכך בכתב.

העובדה ש-PSC או הלקוח אינם דורשים את מימושן של אחת או יותר מהוראות תנאים כלליים אלה, לא יתפרש כוויתור מצידם על קיומן של הוראות אלה בעתיד.

ככל שהדבר נוגע להגדרת השירות, הגדרה זו אינה מחייבת. השירותים זמינים לכל הלקוחות המשתמשים בשירותים ו/או במוצרים של השותפים, היצרנים, המפעילים, חברות הביטוח וכו' של PSC.

במסגרת חוזה זה חברת PSC מאפשרת ללקוחותיה לבחור בין חבילת שירות תיקונים (SAU) לבין חבילת תמיכה טכנית (SAV) או הדרכה כפי שיצוין ברשימה להלן, כולל אך לא מוגבל ל: איבחון מותאם, גיבוי נתונים, שינוי הגדרות של המכשיר, עדכון תוכנה, תיקון המכשיר במקרה של תקלה, שבר או קורוזיה; אספקת חלקי חילוף ואביזרים, טלפון חלופי במקרה של השארת הטלפון לתיקון, חידוש הטלפון כתוצאה מבלאי או מפגיעה שלא במזיד, היצע של אביזרים לשימוש מיטבי, מתן הדרכה במקרה של מכשירים חדשניים או מסובכים.

ניתן להירשם לשירותים אלה בנפרד ולשנותם לפי סוג המוצר, דרישות השותפים של PSC, האילוצים הטכניים, או זמינות המוצרים, ובמיוחד זמינות חלקי החילוף. כל אחד מהשירותים יוצע ללקוח לאחר איבחון אישי במסגרת הצעת שירות כוללת לפי סוג התיקון הדרוש.

כל שירות שינתן למחשב הנייד או לטלפון הנייד של הלקוח יכול להינתן בנוכחותו. PSC לא תיהיה אחראית לתפקוד לקוי כלשהו במערכות השייכות ללקוח.

הלקוח מתחייב למסור ל-PSC את המידע הדרוש להפעלת המכשיר כגון שם משתמש, וסיסמה.

ככל שהדבר נוגע לתנאי השירות, השירות ינתן על ידי עובדי PSC באחת מחנויות הרשת. כפונקציה של משך התיקון הצפוי וזמינות המומחים והטכנאים, ניתן יהיה להציע ללקוח תיקון מיידי, קביעת תור, כאשר משך התיקון ומורכבותו נעים בין 40 דקות לתיקון במקום ועד 35 יום עבור תיקון יותר מורכב, על פי תנאי חוזה השירות של המכשיר. במידה ולא ניתן להשלים את התיקון מפאת בעיות טכניות או שהמכשיר אינו ניתן לתיקון (טלפון נייד שיצא מכלל שימוש, קורוזיה, חלקי חילוף לא זמינים), הלקוח יחויב עבור האיבחון.
בכל הנוגע למחיר, התשלום עבור השירותים שתוארו לעיל יהיה על פי טבלת המחירים בתוקף או לפי הצעת מחיר מותאמת. המחירים שיחולו על התיקון כוללים מסים על בסיס התעריפים שנמסרו ללקוח. על מחיר השירותים והמוצרים שלנו (אביזרים) יש להוסיף מע"מ כחוק.

בכל הנוגע לאחריות של מרכזי השירות, PSC עושה כל שביכולתה להעניק שירות איכותי. האחריות של PSC אינה בתוקף במקרה של טעות בשימוש, פקיעת תוקף או שימוש שאינו לפי ההוראות על ידי הלקוח. במיוחד, האחריות של PSC לא תחול אם הלקוח לא מילא אחר הוראות היצרן ו/או הספק ו/או הגוף המבטח.

הלקוח מצהיר שהובא לידיעתו שיתכן ורכישת שירות גיבוי נתונים תהיה הכרחית לפני ביצוע תיקון כלשהו על ידי PSC במידה והמכשיר מאפשר זאת. אם המכשיר אינו מאפשר זאת או אם הלקוח מסרב לביצוע גיבוי כזה, הלקוח מצהיר שהובא לידיעתו כי ביצוע התיקון עלול לגרום לאובדן של חלק או כל הנתונים ומקבל עליו את האחריות לכך.

בכל הנוגע לכוח עליון, PSC לא תהיה אחראית ואחריותה לא תחול במקרה של כח עליון. PSC ערבה לחסיון המידע שהתקבל מלקוחותיה ומתחייבת לא להפיץ מידע זה לאף אדם ובמיוחד לא לעשות בו שימוש לצרכים אחרים, של צד שלישי או לשימוש הפרטי.

בכל הנוגע לתחולת החוק, כל שאלה או סכסוך הנוגעים למתן שירותים יטופלו תחת החוק הישראלי. בכל הקשור לישוב תביעות, PSC והלקוח יעשו כל מאמץ להגיע להסכמה בישוב כל סכסוך הנוגע למתן השירות. באם אין הסכמה כזו, אחד הצדדים יפנה לסמכות המשפטית המתאימה לישוב המקרה. PSC בוחרת ככתובת לפניות את משרדה הראשי של חברת Phone Service Center אחוזה 104 רעננה . בכל הנוגע לתוקף הסעיפים, אם אחד הסעיפים בתנאים הכלליים אינו תקף אין הדבר מבטל את התנאים הכלליים להלן והצדדים מתחייבים להחליף את הסעיף שאינו תקף בסעיף תקף.

לכל מידע נוסף, יש למלא טופס
משרד ראשי: Phone Service Center אחוזה 104 רעננה

Logo Point Service Mobiles Rechercher une boutique PSM